• „Sokołów” S.A. Siedziba Spółki w Sokołowie Podlaskim

         
 • Biuro Zarzadu „Sokołów” S.A. Siedziba Spółki w Warszawie

         
 • Biuro Eksportu

         
 • Biuro Spółki ds. Zaopatrzenia Materiałowego

         
 • Biuro Zaopatrzenia Surowcowego

         

Spółki zależne