O firmie

O Sokołowie

„SOKOŁÓW” S.A. jest spółką mającą swą siedzibę w Sokołowie Podlaskim. Obecnie w skład „SOKOŁÓW” S.A. wchodzi siedem zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w: Sokołowie Podlaskim, Kole, Robakowie, Dębicy, Czyżewie, Jarosławiu i Tarnowie. Trzy z Oddziałów (w Sokołowie Podlaskim, Robakowie i Jarosławiu) prowadzą ubój wieprzowy oraz zajmują się przetwórstwem. Oddziały w Kole i Tarnowie prowadzą ubój wołowy. Oddziały w Czyżewie i Dębicy zajmują się wyłącznie przetwórstwem.

„SOKOŁÓW” S.A. jest przedsiębiorstwem wielozakładowym z pełnym profilem produkcyjnym oraz jest najbardziej rozpoznawalną marką na rynku polskim. Oddziały Spółki posiadają uprawnienia eksportowe na rynki: USA, UE oraz Korei, Rosji, Ukrainy, Kazachstanu, Japonii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i innych krajów trzecich. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w najnowocześniejszych obiektach w Polsce. Posiadane przez nas linie technologiczne umożliwiają wytwarzanie szerokiej gamy produktów, adresowanych do różnych kategorii odbiorców, zarówno krajowych jak i zagranicznych. „SOKOŁÓW” S.A. produkuje około 22 tys. ton mięsa i jego przetworów miesięcznie. Klientom oferujemy produkty najwyższej jakości we wszystkich asortymentach m.in.: świeże mięso wieprzowe, wołowe (elementy z kością bez kości), półtusze wieprzowe, ćwierćtusze wołowe, mięso kulinarne, mięso do pieczenia, szynki, salami, wędliny parzone, wędzonki, kiełbasy cienkie, wędliny suche, wędliny grillowe, dania gotowe oraz konserwy.

„SOKOŁÓW” S.A. dzięki posiadanym uprawnieniom eksportowym realizuje sprzedaż eksportową na wiele rynków, oferując bardzo zróżnicowane produkty a sprzedaż eksportowa stanowi około 1/3 przychodów. Głównym rynkiem jest rynek UE. Nasze produkty eksportujemy również do takich krajów jak Japonia, Rosja, Korea Południowa i USA.

„SOKOŁÓW” S.A. oferuje zdrową i bezpieczną żywność, co poparte jest certyfikatami uznawanymi na całym świecie (produkcja odbywa się zgodnie z systemem HACCP, ISO 9001, IFS oraz BRC).

Historia

 • 2010

  Przekształcenie Igloomeat-Sokołów Sp. z o.o. w Sokołów S.A. Oddział w Dębicy (grudzień). Wprowadzenie systemu SAP (maj). Przekształcenie „Sokołów-Pozmeat” Sp. z o.o. w Sokołów SA Oddział w Robakowie (styczeń).

 • 2009

  Tytuł Super Brand i Business Super Brand dla Sokołów SA

 • 2006
  rok 2006        

  Zakup zakładu przez Sokołów S.A. Zakładów Mięsnych „Pozmeat” w Robakowie k/Poznania. W połowie sierpnia po przeprowadzeniu niezbędnych procedur spółka Sokołów S.A. została wycofana z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 • 2004

  Drugim strategicznym inwestorem Grupy został znany w świecie duński koncern mięsny Danish Crown. Obydwaj inwestorzy utworzyli Spółkę Saturn Nornic Holding AB i obecnie poprzez tę Spółkę posiadają 100% akcji Sokołów S.A.

 • 2003

  Pozyskano nowego inwestora strategicznego, znany fiński koncern mięsny HK Ruokatalo

 • 2001
  rok 2001        

  W gospodarstwach rolnych należących do Grupy rozpoczęto realizację programu hodowli zarodowej i tuczu trzody umownie nazwanego „Razem w Przyszłość”

 • 2000

  Fuzja Grupy Farm Food z Grupą Sokołów – konsolidacja krajowych liderów branży, powstanie największego w kraju przedsiębiorstwa przetwórstwa mięsnego. Oddział Zakłady Mięsne "Jarosław" jako pierwszy w branży mięsnej otrzymuje certyfikat ISO 9002. Uruchomienie Zakładów Mięsnych „Pozmeat” w nowo wybudowanym zakładzie w Robakowie k/Poznania.

 • 1999

  Fuzja Sokołów SA i Koło SA. Inwestycje w Grupę Sokołów Przez LRF

 • 1998

  Wejście na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych Zakładów Mięsnych w Jarosławiu.

 • 1998

  Zmiana głównego udziałowca Wytwórni Wędlin i Konserw IGLOOMEAT Sp. z o.o. na Grupę Kapitałową SOKOŁÓW S.A. (1 lipca); rozpoczęcie procesu specjalizacji; przyjęcie nazwy Wytwórnia Salami Igloomeat–Sokołów Sp. z o.o.

 • 1997

  Przejęcie Przez Farm Food Zakładów Mięsnych w Tarnowie. Wykup udziałów Farm Food, Jarosław i Mięstar Tarnów przez LRF.

 • 1996

  Przejęcie przez Farm Food Zakładów Mięsnych Jarosław

 • 1995

  Wejście zakładów Farm Food na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

 • 1994

  1 kwietnia na wydzielonej części majątku Dębickich Zakładów Przetwórstwa Spożywczego IGLOOPOL powstaje Spółka z o.o. - Wytwórnia Wędlin i Konserw IGLOOMEAT.

 • 1992

  Zmiana osobowości prawnej Zakładów Mięsnych w Sokołowie Podlaskim zgodnie z kodeksem handlowym.

 • 1991-1993
  rok 1991-1993        

  Założenia i budowa zakładu produkcyjnego w Czyżewie – obecnie Sokołów S.A. Oddział w Czyżewie.

 • 1976
  rok 1975        

  Założenie „Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w Sokołowie Podlaskim” – obecnie sokołów S.A. Oddział w Sokołowie Podlaskim.

 • 1974
  rok 1974        

  Otwarcie Zakładów Mięsnych w Kole – obecnie Sokołów S.A. Oddział w Kole

 • 1962

  Wcielenie Chłodni Składowej w Dębicy do Kombinatu Przemysłowo-Rolnego IGLOOPOL w Dębicy, który na przełomie lat ulega licznym restrukturyzacjom.

 • 1951

  Powstanie Chłodni Składowej w Dębicy - baza budynków i budowli Igloomeat (obecnie Sokołów S.A. oddział w Dębicy)

 • 1929

  Powstanie rzeźni miejskiej w Tarnowie – obecnie Sokołów S.A. Oddział w Jarosławiu Filia w Tarnowie.

 • 1927
  rok 1927        

  Uruchomienie „Fabryki bekonu i konserw w Jarosławiu” – obecnie Sokołów S.A. Oddział w Jarosławiu

 • 1899
  rok 1899        

  Otwarcie rzeźni w Poznaniu na dzisiejszym obszarze ulic Garbary i Północnej (późniejszy Pozmeat) – obecnie Sokołów S.A .Oddział w Robakowie.