powrót

Dziś dla jedzenia – jutro dla wszystkich

To, czym kierujemy się w naszej codziennej pracy, ma wpływ nie tylko na produkty, które wytwarzamy, ale i na przyszłość każdego z nas. Wybory, których dokonujemy, i cele, jakie stawiamy sobie jako organizacja, są zawsze weryfikowane pod kątem dbałości o środowisko i poszanowania wspólnego dobra. Stawiamy na rozwój, który oznacza doskonalenie naszych wyrobów w oparciu o rozwiązania i technologie, ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie wpływu środowisko.

Produkcja z dobrą energią

Jesteśmy firmą, która może poszczycić się jednym z najbardziej ekologicznych i zaawansowanych technologicznie obiektów energetycznych dla przemysłu spożywczego w Europie. W Sokołowie Podlaskim uruchomiliśmy kondensacyjną elektrociepłownię gazową, która jednocześnie produkuje energię cieplną i elektryczną. Dzięki tej inwestycji spalanie gazu jest bardzo efektywne i proekologiczne – w ciągu zaledwie dwóch lat, dzięki pracy elektrociepłowni, ograniczyliśmy emisję gazów o ponad 36 900 ton. Warto wspomnieć, iż żaden z naszych zakładów nie wykorzystuje węgla do produkcji energii. Co więcej, stale ulepszamy infrastrukturę – przeprowadzamy termomodernizacje budynków i instalacji energetycznych oraz odzyskujemy ciepło z urządzeń produkcyjnych i systemów chłodniczych. Efektywniejsze gospodarowanie energią elektryczną w naszych zakładach to też zasługa wymiany tradycyjnego oświetlenia na ledowe.

Bliżej natury

Alarmujące dane dotyczące topniejących zasobów naturalnych stały się dla nas impulsem do wprowadzenia kolejnych innowacji, zmniejszających np. zużycie wody. Wśród nich znajdują się nowoczesne maszyny pakujące o zamkniętym obiegu wody czy własne myjnie samochodowe w Sokołowie i Kole, znacznie ograniczające jej zużycie. Redukujemy też ilość wykorzystywanego papieru – nasi dostawcy otrzymują wyłącznie elektroniczne faktury, korzystamy z kartonów o standardzie FSC, które posiadają pozytywne opinie w zakresie odpowiedniej gospodarki leśnej, i używamy opakowań wytworzonych np. z makulatury. By nasza działalność ingerowała w jak najmniejszym stopniu w środowisko naturalne, segregację odpadów prowadzimy już na poziomie produkcyjnym. Dbamy też o to, aby naszymi partnerami były podmioty, które – tak jak Sokołów S.A. – za priorytet stawiają sobie prowadzenie biznesu zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.