O firmie

Sokołów S.A. to lider i najbardziej rozpoznawalna marka w branży mięsnej w Polsce.
Do najsilniejszych marek spółki należą Gold, Sokoliki, Uczta Qulinarna, Naturrino i Darz Bór. Główna siedziba spółki znajduje się w Sokołowie Podlaskim. Zakłady produkcyjne są zlokalizowane w Sokołowie Podlaskim, Robakowie, Kole, Dębicy, Czyżewie, Jarosławiu, Tarnowie i Osiu. Spółka posiada również biuro w Warszawie.

Grupa Sokołów S.A. od lat jest prekursorem zmian i wyznacza nowe standardy w branży przetwórstwa mięsnego. Do produkcji wykorzystuje surowce najwyższej jakości, w znacznej części pozyskiwane w ramach programów współpracy z hodowcami. Produkcja odbywa się zgodnie z wymaganiami uznanych międzynarodowych standardów IFS oraz BRC. Wszystkie zakłady posiadają certyfikat ISO14001, potwierdzający spełnianie najwyższych wymagań dotyczących środowiska.

W skład spółki Sokołów wchodzą 3 spółki zależne:

Sokołów Service

Sokołów S.A. był pierwszą spółką mięsną, która w 1993 roku trafiła na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, współtworząc jej historię. W połowie sierpnia 2006 roku Spółka opuściła GPW.

 

Historia Spółki Sokołów S.A. sięga 1899 roku, kiedy to powstał należący dziś do Spółki oddział w Robakowie. Kolejne oddziały to historia ludzi, wielka pasja oraz doświadczenie, które każdego dnia pozwala budować siłę Grupy. Każdy z oddziałów to historia, którą tworzą ludzie. Są wśród nich fachowcy pamiętający budowę  największego i jednego z najnowocześniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej oddziału w Sokołowie Podlaskim. 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA W GRUPIE SOKOŁÓW.
ZOBACZ JAK PRACUJEMY. POZNAJ 8 ZASAD POSTĘPOWANIA, KTÓRYMI KIERUJEMY SIĘ W SOKOŁOWIE.

Obecnym udziałowcem Sokołów S.A. jest międzynarodowa grupa Danish Crown specjalizująca się w produkcji wyrobów spożywczych i w działalności ubojowej trzody chlewnej i bydła. Danish Crown jest największym eksporterem mięsa na świecie i największą firmą przetwórstwa mięsnego w Europie. Produkty grupy trafiają do najdalszych zakątków świata.

Razem tworzymy bardziej zrównoważoną przyszłość dla żywności.

 

30 maja 2018 r. Grupa Sokołów przejęła Grupę Mięsną Gzella z zakładem produkcyjnym zlokalizowanym w miejscowości Osie w Borach Tucholskich. To kolejny krok realizacji strategii firmy, na którą składa się zapewnienie optymalnych warunków dla stabilnego wzrostu wszystkich zakładów i spółek, stałe umacnianie pozycji rynkowej, doskonalenie profilu działalności i jakości produkcji oraz bycie partnerem dla klientów i konsumentów.

Zarządy łączących się Spółek "SOKOŁÓW" S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim (jako Spółka Przejmująca) oraz Gzella Net Sp. z o.o. z siedzibą w Osiu (jako Spółka Przejmowa) zgodnie z art. 500 §  2.1 k.s.h. na okres nie później niż miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzeń wspólników łączących się spółek, na których mają być powzięte uchwały o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzeń podejmujących uchwały w sprawie połączenia, bezpłatnie udostępniają do publicznej wiadomości Plan Połączenia uzgodniony dnia 27 maja 2018 r. w Sokołowie Podlaskim.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK SOKOŁÓW ORAZ GZELLA NET

powrót
powrót