Data
2016-09-07

Bezpieczeństwo produkcji to priorytet – Standardy firmy Sokołów S.A.

Bezpieczeństwo i jakość to priorytety działalności Sokołów S.A. – lidera branży mięsnej w Polsce. Firma z największą starannością zachowuje wysokie standardy w hodowli, a działający od ponad 15 lat program współpracy z polskimi hodowcami „Razem w Przyszłość” pozwala na skuteczną kontrolę na każdym etapie produkcji zwierząt, kierowanych do uboju w zakładach należących do Sokołów S.A.

Najwyższą jakość w branży mięsnej można uzyskać dzięki połączeniu nowoczesności i bezpieczeństwa. O przestrzeganie norm w tym obszarze dbają w firmie Sokołów S.A. wysoko wykwalifikowani specjaliści, a unikalny program współpracy z hodowcami daje pewność, że mięso, które opuszcza sokołowskie zakłady jest bezpieczne i wysokiej jakości.

Firma Sokołów S.A. wdraża najwyższe standardy bezpieczeństwa hodowli. Jako jedna z pierwszych firm przetwórstwa mięsnego na polskim rynku wdrożyła system bezpośredniej współpracy z hodowcami, który zapewnia możliwość pełnej kontroli nad procesem produkcji i obliguje hodowców do zachowania szczególnej staranności przy przestrzeganiu wymogów dotyczących bezpieczeństwa. Program “Razem w Przyszłość” jest gwarancją najwyższej jakości surowca pochodzącego z sokołowskich zakładów. Obecnie firma Sokołów S.A. na stałe współpracuje z około 2000 polskich rolników. 

Rolnicy, z którymi współpracujemy, wiedzą że tylko bezpieczne prowadzenie hodowli daje gwarancję zapobieżenia groźnym chorobom stada, w tym ASF. Jeszcze zanim ogniska AFS pojawiły się w Polsce wdrożyliśmy specjalne działania informacyjne, których celem było zwrócenie uwagi rolników na konieczność bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i procedur bioasekuracji. Wobec rosnącego zagrożenia podjęliśmy także działania mające na celu uświadomienie właścicielom gospodarstw, jakie mogą być skutki dla właścicieli stad zarażonych tą chorobą. Zawleczenie ASF do stada powoduje olbrzymie straty produkcyjne i finansowe, i najczęściej wiąże się z decyzją administracyjną o zamknięciu produkcji i humanitarnej utylizacji wszystkich zwierząt znajdujących się w zarażonym stadzie. 

 

Zasady :

1. Bezwzględne przestrzeganie procedur bioasekuracji (m.in.: prysznic, zmiana ubrania i obuwia). Do przestrzegania tych zasad zobowiązana jest każda osoba wchodząca na fermę.

2. Wywiad z osobą wchodzącą na fermę – pytanie, czy przebywała w ciągu ostatnich 48 godzin w innym gospodarstwie rolnym utrzymującym świnie, w zakładach uboju i przetwórstwa mięsa, w zakładach utylizacyjnych itp. Nie wolno dopuścić, aby osoba nie spełniająca tych wymogów weszła na fermę przed upływem 48 godzin.

3. Wizyty w kompleksach leśnych (grzybobranie, polowanie itp.) nie powinny mieć miejsca w dniach poprzedzających obecność na farmie trzody. Zachowanie w tym przypadku 48 godzin przerwy od wizyty w lesie jest konieczne.

4. Podwójne grodzenie gospodarstw (jako zabezpieczenie przed wejściem dzikich zwierząt na teren fermy).

 

Program „Razem w Przyszłość” pozwala na kontrolę na każdym etapie produkcji. Dbają o to m.in. pracownicy Sokołów S.A. – specjaliści współpracujący w terenie z polskimi hodowcami. Nie tylko kontrolują gospodarstwa, ale także przekazują kompleksową wiedzę rolnikom, jak bezpiecznie prowadzić hodowle. Sokołów S.A. w szczególności dba o dobrostan zwierząt, odpowiednie warunki środowiskowe i zapewnienie optymalnych warunków chowu – co przyczynia się wydatnie do produkcji wysokiej jakości mięsa. W programie „Razem w Przyszłość” duży nacisk jest położony również na prawidłową profilaktykę weterynaryjną.

Zobowiązanie do prowadzenia hodowli zgodnie z zasadami dobrych praktyk jest zawarte w umowie kontraktacyjnej dla hodowców programu „Razem w Przyszłość”. Każda sztuka hodowana w gospodarstwie jest zarejestrowana i posiada książeczkę leczenia. Każdy dostawca jest również zobowiązany do zamieszczenia informacji dotyczącej żywienia, stosowania środków leczniczych i profilaktycznych w dokumencie „Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju” (dokument wymagany prawem). Taki dokument jest dołączany do każdej partii żywca dostarczanego do zakładu ubojowego.

Dostarczane odbiorcom przez Sokołów S.A. mięso i wyroby mięsne produkowane są pod stałym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej i spełniają kryteria bezpieczeństwa określone w przepisach prawa żywnościowego oraz w przepisach dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Jednocześnie podkreślamy, że wirus wywołujący chorobę jest czynnikiem zakaźnym tylko i wyłączenie dla tego gatunku zwierząt i nie stanowi żadnego zagrożenia dla ludzi.

powrót