Data
2016-10-18

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKCJI PRIORYTETEM W OBLICZU ASF

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń, pragniemy poinformować, że Sokołów S.A. działa zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi.

Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji i zagrożenia jakie niesie ze sobą wirus i jak wielkim problemem jest jego występowanie na terenie Polski. Jest to zagadnienie szczególnie ważne zarówno w środowisku producentów żywności, rolników jak i władz kraju. Jako Grupa Sokołów jesteśmy otwarci na współpracę, dlatego stale monitorujemy sytuacje. Współpracujemy zarówno z Ministerstwem Rolnictwa, Pełnomocnikiem Rządu ds. łagodzenia skutków ASF jak i Służbami Weterynaryjnymi. 

Popieramy inicjatywę producentów trzody wprowadzenia Kompartmentu, który gwarantowałby prowadzenie normalnej  produkcji i obrotu w ramach zamkniętych kręgów, gospodarstwom profesjonalnie zajmującym się produkcją trzody przy zachowaniu wszelkich procedur bezpieczeństwa produkcji i bioasekuracji, niezależnie od obszaru na którym się znajdują.

Dla rolników współpracujących ze Spółką SOKOŁÓW S.A. w ramach programu „Razem w Przyszłość” zorganizowaliśmy m.in. spotkanie szkoleniowe z autorytetem w dziedzinie epizootiologii, profesorem Zygmuntem Pejsakiem, który pełni funckję Krajowego Kierownika Specjalizacji „Choroby Świń” nieprzerwanie od 1997 roku.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że wszystkie produkty dostarczane konsumentom przez Sokołów S.A. są w pełni bezpieczne a mięso i wyroby mięsne produkowane są pod stałym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej i spełniają kryteria bezpieczeństwa określone w przepisach prawa żywnościowego oraz w przepisach dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Jednocześnie podkreślamy, że wirus wywołujący chorobę jest czynnikiem zakaźnym tylko i wyłączenie dla tego gatunku zwierząt i nie stanowi żadnego zagrożenia dla ludzi.

powrót