Data
2015-02-11

Informacja ws. produkcji i współpracy z polskimi hodowcami w SOKOŁÓW S.A.

Odnosząc się do informacji przekazywanych w mediach oraz wywiadów udzielanych podczas akcji protestacyjnej, przestrzegamy, że są one nieprawdziwe i nie tylko godzą w dobre imię spółki, ale i wprowadzają w błąd polskich Konsumentów. 

Informujemy, że ponad 90% mięsa używanego do produkcji w zakładach Sokołów S.A. pochodzi z polskich hodowli. Oznacza to, że Sokołów S.A. kupuje żywiec w sumie od ponad 4500 podmiotów (ok. 2000 dostawców wieprzowiny i 2500 dostawców wołowiny). 

Zarówno wśród dostawców trzody, jak i bydła są podmioty (np. dealerzy, grupy, spółdzielnie, zrzeszenia), które dostarczają żywiec od znacznie większej ilości pojedynczych rolników. Nie jesteśmy w stanie dokładnie określić, jak duża jest liczba pojedynczych rolników, od których pochodził żywiec do uboju.

Uboje w zakładach Sokołów S.A. były w 2014 roku rekordowe, co oznacza, że Spółka zakupiła u polskich rolników znacznie więcej surowca niż w latach ubiegłych. Import elementów jest ostatecznością, stanowi ok. 6,3% całości surowca użytego do produkcji, natomiast export surowca stanowi 22,9%.

powrót