Data
2018-05-23

Oświadczenie ASF

W związku ze występowaniem w Polsce przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) informujemy, że dostarczane odbiorcom przez „SOKOŁÓW” S.A. mięso i wyroby mięsne produkowane są pod stałym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej i spełniają kryteria bezpieczeństwa określone w przepisach prawa żywnościowego oraz w przepisach dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Jednocześnie podkreślamy, że wirus wywołujący chorobę jest czynnikiem zakaźnym tylko i wyłączenie dla tego gatunku zwierząt i nie stanowi żadnego zagrożenia dla ludzi.

powrót