Data
2018-11-14

Prezes Sokołowa: Inwestujemy w młodzież!

Grupa Sokołów od lat inwestuje w pracowników poprzez wspieranie różnych form edukacji – od udostępniania platform szkoleniowych, przez finansowanie kursów doszkalających, a na refundacji kosztów studiów wyższych kończąc. Teraz firma jeszcze mocniej otwiera się na przyszłych pracowników, obejmując patronatem dwie klasy z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim.

– Jako największy pracodawca w naszym regionie, widzimy potrzebę ścisłej współpracy z placówkami oświatowymi, które mogą nam w przyszłości pomóc w przygotowaniu profesjonalnej kadry, szczególnie jeżeli będą to fachowcy z branży mięsnej. Razem z dyrekcją Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim opracowaliśmy program, który sprawi, że absolwenci nie tylko zdobędą wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim nabędą umiejętności praktyczne, odbywając praktyki zawodowe w najbardziej zaawansowanym technologicznie zakładzie mięsnym w Europie, jakim jest zakład w Sokołowie Podlaskim. Korzyści są zatem obustronne – uczniowie po zakończeniu nauki mają otwartą ścieżkę kariery i praktyczne umiejętności, a my jako firma pozyskujemy prawdziwych fachowców, którzy w niedalekiej przyszłości będą pisać razem z nami historię Grupy Sokołów – mówi Bogusław Miszczuk, Prezes Zarządu Sokołów S.A.

Sokołów objął patronatem dwie klasy z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim, kształcące się w zawodach: technik technologii żywności oraz operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.

– Ze szkołą współpracujemy od 2011 roku. Naszym celem jest ciągłe podnoszenie jakości praktycznego kształcenia zawodowego oraz przygotowanie absolwentów na wyzwania stawiane przez rynek pracy. Wspólnie organizujemy zajęcia praktyczne, a w najbliższej przyszłości przewidujemy przeprowadzanie egzaminów zawodowych na terenie zakładu. Mamy również zaplanowaną organizację wycieczek zawodowych, uczestnictwo w kursach i konferencjach specjalistycznych, inicjowanie konkursów dla uczniów oraz udział w wyposażeniu pracowni szkolnych. Każdy z zakwalifikowanych uczniów otrzymuje od nas stypendium i, co najważniejsze, każdy absolwent ma zapewnioną pracę w firmie Sokołów S.A. Efekty tegorocznej rekrutacji są więcej niż zadowalające. Pod koniec ubiegłego roku szkolnego wraz z Centrum Kształcenia Rolniczego zorganizowaliśmy serię spotkań z uczniami i rodzicami uczniów szkół gimnazjalnych z całego regionu, co zaowocowało osiągnięciem naszych celów w 100%. Obecnie na kierunku Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego oraz Technik technologii żywności kształci się 34 uczniów, których dalej będziemy wspierać i rozwijać, jeśli wykażą takie zainteresowanie – dodaje Kazimierz Kisiel, Dyrektor Oddziału w Sokołowie Podlaskim.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Marcin Bałanda
Dyrektor Spółki ds. PR i Komunikacji
Sokołów S.A.
marcin.balanda@sokolow.pl
Tel.: +48 608 034 701

powrót