Kontrahenci

Szanowni Państwo,

Z uwagi na stosowanie od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych i ich przetwarzania tzw. RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Informujemy, iż Administratorem Twoich danych osobowych jest "SOKOŁÓW" S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, (adres: 08 – 300 Sokołów Podlaski, Al. 550 – lecia 1, e-mail: odo@sokolow.pl).

W związku z powyższym, w nawiązaniu do naszych dotychczasowych relacji i prowadzonych kontaktów, chcielibyśmy poinformować, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji bieżącej lub przyszłej współpracy gospodarczej.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane osobowe przetwarzane są odpowiednio na podstawie umowy zawartej z ”Sokołów” S.A. i/lub

2) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ”Sokołów” S.A. w szczególności prowadzenie bezpośredniego kontaktu gospodarczego.

Przysługuje Ci również prawo dostępu do twoich danych, do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane m.in. podmiotom z naszej Grupy Kapitałowej oraz podmiotom świadczącym nam usługi serwisowe.

Twoje dane będą przetwarzane przez właściwy okres niezbędny do realizacji określonego wyżej celu.

Podanie Twoich danych osobowych jest nam niezbędne do realizacji celu w jakim są przetwarzane.