Monitoring wideo

Z uwagi na stosowanie od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych i ich przetwarzania tzw. RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Informujemy, iż Administratorem Twoich danych osobowych jest "SOKOŁÓW" S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, (adres: 08 – 300 Sokołów Podlaski, Al. 550 – lecia 1, e-mail: odo@sokolow.pl).

"SOKOŁÓW" S.A. prowadzi monitoring wideo w określonych lokalizacjach, takich jak tereny naszych zakładów produkcyjnych oraz punkty handlowe.

"SOKOŁÓW" S.A. zamieścił tablice informacyjne o zainstalowanym monitoringu.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ”Sokołów” S.A. w szczególności w celu zapobiegania przestępczości oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i kontrahentom.

Nagrania będą dostępne i przeglądane tylko w przypadku podejrzenia o popełnienie przestępstwa i/lub wykroczenia, naruszenia wewnętrznych wytycznych lub w ramach kontroli oraz w celu wyjaśnienia kwestii bezpieczeństwa.

Nagrania mogą zostać przekazane policji w przypadku popełnienia przestępstwa lub jeśli takie ujawnienie jest wymagane przez prawo.

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom z naszej Grupy Kapitałowej oraz podmiotom świadczącym nam usługi świadczenia ochrony osób i mienia.

Nagrania z monitoringu wideo są usuwane najpóźniej po 90 dniach od momentu dokonania nagrania, z wyjątkiem sytuacji gdy istnieje prawnie uzasadniona potrzeba jego dłuższego przechowywania.

Przysługuje Ci prawo dostępu do twoich danych, do informacji o objęciu monitoringiem wizyjnym oraz prawo do ochrony twojego wizerunku przed rozpowszechnianiem, jak również prawo żądania usunięcia danych chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.