UDZIEC CIELĘCY PORCJA OK. 1,5 KG

UDZIEC CIELĘCY
PORCJA
OK. 1,5 KG